Światowy Dzień Wody w Katowicach – Razem dla Wody!

2020-03-19 21:03

„Razem dla Wody - Common Work for Water” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody w Katowicach, poświęconych edukacji na temat wody, która jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Z tej okazji Klub Gaja miał zaprosić gości na 20 marca w godz. 10.00 - 13.00 na konferencję, prezentacje posterowe oraz stoiska edukacyjne do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, ul. Bankowa 11a. Sytuacja pandemii spowodowała konieczność odwołania wydarzenia. Nie zmienia to jednak potrzeby mówienia i dyskutowania o wodzie jako naszym najcenniejszym zasobie na Ziemi.

Obchodzony co roku 22 marca Światowy Dzień Wody ma na celu uświadomienie wszystkim, jak niezastąpiona jest woda w naszym życiu i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą utrata jej zasobów. Tegoroczne wydarzenia i publikacje mają zwracać szczególną uwagę na wodę w obliczu zmian klimatu. Zachęcają do bardziej wydajnego i racjonalnego korzystania z wody, co w znacznym stopniu może ograniczyć jej niedobór, a także przeciwdziałać powodziom, suszom czy zanieczyszczeniom. Nie możemy już dłużej pozwolić sobie na czekanie, bo każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę.

„Około 40% mieszkańców Ziemi cierpi z powodu braku dostatecznej ilości wody. I sytuacja ta niestety będzie się pogarszać, gdyż robimy wiele, aby tak było. Kolejne raporty naukowe przedstawiające analizy dotyczące funkcjonowania życia w oceanach i wodach na lądzie są z roku na rok coraz bardziej niepokojące. Życie w wodach weszło w fazę wymierania, a wymieranie to jest spowodowane ingerencją człowieka. Główne źródła zagrożeń to zmiany klimatu, przełowienie naturalnych łowisk, zanieczyszczenie środowiska. Najbardziej przygnębiający jest fakt, że zmiany są obserwowane na całej planecie i tempo tych zmian cały czas przyśpiesza. Realizują się najczarniejsze scenariusze zawarte w raportach IPCC czy prezentowane przez różne ośrodki badawcze. Działania, które należałoby podjąć, aby powstrzymać niekorzystne procesy obejmują ostrą redukcję emisji gazów cieplarnianych, zatrzymanie przełowienia naturalnych łowisk, mapowanie i zmniejszenie dopływu zanieczyszczeń, w tym tworzyw sztucznych, nawozów rolniczych” – mówi prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja, dodaje – „Od kilku lat stało się tradycją, że wspólnie w gronie wielu partnerów i zaproszonych gości świętujemy Dzień Wody w Katowicach. Tegoroczne obchody miały mieć wymiar międzynarodowy i zarazem lokalny. Przeszkodził w tym kryzys wywołany pandemią. Wiedza o zmieniającym się klimacie i skutkach jakie z tego powodu poniesie przyroda i ludzie jest nam niezbędna, aby wiedzieć co i jak powinniśmy robić, aby ratować planetę. Musimy zacząć pracować wspólnie, aby zmniejszyć skutki katastrofy klimatycznej natychmiast. Dzisiejszy kryzys zdrowotny pokazuje nam, że bez współpracy na poziomie globalnym będzie nam bardzo trudno rozwiązać problemy z brakami dostępu do czystej wody. Dzisiaj wyraźniej widać jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i współzależni.”.  

Jeśli warunki pozwolą zapraszamy na obchody Światowego Dnia Wody 8 czerwca. Podczas wydarzenia propagować będziemy projekt „Written on Water” realizowany przez Klub Gaja w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+  we współpracy z partnerami z Włoch, Chorwacji i Polski (www.writtenonwater.eu ). Mówić będziemy m.in. o tym jak angażować obywatelki i obywateli w działania dla wody i rzek, o katastrofie klimatycznej i roli zasobów wodnych w adaptacji do zmian klimatu oraz o kampanii społecznej „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka”.

 

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl