Woda a zdrowie

Około 80% chorób bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych jest piciem  zanieczyszczonej wody. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika,
że z powodu spożywania brudnej wody, co tydzień na świecie umiera 30 tys. osób, głównie dzieci. Powodem zgonów jest między innymi biegunka. Tymczasem mycie rąk wodą i mydłem jest najtańszą i najbardziej efektywną metodą zapobiegania biegunce (może zredukować zachorowalność o ok. 47%). Oznacza to, że godne warunki sanitarne dotyczą także dostępu do czystej wody. Na dziecko urodzone w  krajach rozwiniętych przypada od 30 do 50 razy większe zużycie wody niż ma to miejsce w krajach rozwijających się.

W Europie (w krajach byłej Jugosławii i Europy Wschodniej) z powodu spożywania wody niezdatnej do picia umiera 13 tys. dzieci. W Unii Europejskiej 16% mieszkańców czyli 140 mln osób, nie ma bieżącej wody, a 5% w ogóle nie ma dostępu do wody pitnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl