Inicjatywa: Ptasiolubni z Zawichostu

Inicjatywa obywatelska „Ptasiolubni w rezerwacie przyrody „Wisła pod Zawichostem” realizowana jest w latach 2015 - 2016 przez Klub Gaja we współpracy z przyrodnikiem i mieszkańcem Gorzyc w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wdrożenia inicjatywy jest poprawa warunków lęgowych ptaków w rezerwacie przyrody „Wisła pod Zawichostem”. Z powodu usuwania drzewostanu w międzywalu rzeki Wisły przez administratora terenu stanowiska lęgowe na terenie rezerwatu uległy zniszczeniu w wyniku czego cierpią gatunki ptaków gniazdujące w dziuplach drzew i bezpośrednio związane z wodą np. tracz nurogęś, dudek, dzięcioł białoszyi oraz pleszka, kowalik, puszczyk itp. W ramach inicjatywy wykonane zostało i zawieszone w terenie 200 skrzynek lęgowych różnych typów. Zaangażowanie wolontariuszy z terenów na którym znajduje się rezerwat we wspólne wieszanie budek i monitoring, obserwacje ptaków czyli działanie na rzecz rezerwatu i jego popularyzacji wśród mieszkańców, przyczyni się do zwiększenia zaangażowania społeczności w jego ochronę. Prowadzony jest także monitoring, obserwacje ptaków oraz czyszczenie skrzynek lęgowych.

Inicjatywa obywatelska „Ptasiolubni w rezerwacie przyrody „Wisła pod Zawichostem” realizowana jest przez Klub Gaja we współpracy z przyrodnikiem i mieszkańcem Gorzyc w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl