Inicjatywa: Ochrona płazów w Mniszkowie

Inicjatywa obywatelska „Kompleksowa ochrona płazów w gospodarstwie agroturystycznym „4konie” realizowana jest przez Fundację Czarodziejska Góra w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wdrożenia inicjatywy jest wskazanie prostych i dostępnych sposobów na czynną ochronę płazów m.in. traszki górskiej, kumaka nizinnego, ropuchy szarej i zielonej, żaby moczarowej oraz żab zielonych w gospodarstwie agroturystycznym w Mniszkowie na terenie obszaru Natura 2000 . W tym celu teren gospodarstwa, w którego skład wchodzą dwa stawy położone przy drodze zostały oznaczone pod kątem ochrony oraz okresowej wędrówki płazów. Zakupiono niezbędne sprzęty pozwalające na cykliczne, sezonowe działania ochronne płazów (płotki zabezpieczające, przenoszenie płazów) oraz przygotowano tablice informacyjno-edukacyjne co przyczyni się do ograniczenia śmiertelności płazów. Dodatkowo, jeden z budynków, zostanie wyposażony w kompleksowy system gospodarowania zasobami wodnymi przyjazny płazom, prezentując modelowe rozwiązanie, które może być zastosowane przez inne gospodarstwa na terenie wiejskim. Modelowy system obejmie stworzenie własnego ujęcia wodnego (studnia), systemu użytkowania i ekologicznego systemu oczyszczania wody z rozsączkowaniem na terenie gospodarstwa.

Inicjatywa obywatelska „Kompleksowa ochrona płazów w gospodarstwie agroturystycznym „4konie” realizowana jest przez Fundację Czarodziejska Góra w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl