Dobre praktyki

W ciągu dziesięciu lat realizacji programu Zaadoptuj rzekę jego uczestnicy swoją pracą i zaangażowaniem pokazali, jak twórczo podejść do problemu ochrony i oszczędzania zasobów wody.

Dobrymi działaniami dla rzek i akwenów mogą pochwalić się zarówno placówki oświatowe, jednostki administracji publicznej jak i instytucje, organizacje pozarządowe czy firmy. Zgodnie z założeniami programu organizują one m.in. wycieczki nad akweny i badania ich wód, poszukiwania przyczyn i źródeł ich zanieczyszczeń oraz rozpoznawanie nadbrzeżnej fauny i flory. To także poszukiwania ludzi związanych z rzekami – mieszkańców terenów wokół nich, pracowników firm wykorzystujących wodę, naukowców i miłośników. Pikniki nad rzekami, koncerty, konkursy, przedstawienia to również działania dla czystych, a więc pięknych i inspirujących rzek, jezior, strumieni i źródeł.

Zapraszamy do udziału w Zaadoptuj rzekę i zorganizowania akcji, przedstawień i happeningów w ramach Światowego Dnia Wody i europejskiego wydarzenia BIG JUMP – w Polsce koordynowanego przez Klub Gaja. W Państwa miejscowości można także pokazać wystawę "Zaadoptuj rzekę", a na prowadzonej przez Państwa stronie internetowej zamieścić wiele ciekawych materiałów programu.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl