Ochrona fauny i flory

Dostrzeżmy życie nad rzeką. Adoptując rzekę pomagamy przyrodzie – roślinom, zwierzętom i wszystkim organizmom żywym, które znajdują się w jej nurtach i nad jej brzegami. Doliny rzeczne to cenne siedliska przyrodnicze. Wzdłuż rzek, które niosą wody do mórz i oceanów, gromadzi się niezliczona ilość gatunków zwierząt i roślin.

 

Nasze działanie możemy rozpocząć od systematycznej obserwacji zwierząt żyjących nad rzeką, do poszukiwań wiadomości na temat ich nazw i cech charakterystycznych. Tak samo możemy zainteresować się  nadbrzeżnymi roślinami. Jeśli uda nam się ustalić stanowisko rzadkiej rośliny – zgłośmy ją do lokalnego wydziału ochrony środowiska.

Warto zastanowić się jakie zanieczyszczenia są szkodliwe dla naszej rzeki, a może nawet odkryć ich źródła. Jeśli rzeka będzie czysta, drożna i zadbana będzie idealnym miejscem dla zwierząt, roślin i dla ludzi, którzy chętnie szukają tu odpoczynku.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl