Edukacja

Prowadząc działania zrozumieliśmy, że bez zmiany naszych postaw, trudno nam będzie zachować środowisko naturalne. Jak żyć w harmonii z przyrodą? Jak nauczyć się szacunku dla zwierząt? Zaproponowaliśmy dzieciom, młodzieży i dorosłym edukację poprzez działanie. Nic tak nie uczy, jak bezpośrednie doświadczenie.

2011

W programie Święto Drzewa posadziliśmy ponad 83 tysiące drzew, a w akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie zebraliśmy ponad 268 ton makulatury. W programie Zaadoptuj rzekę otoczyliśmy opieką blisko 100 rzek, strumieni, potoków.

W programie Ekolokalny Wolontariat utworzyliśmy 4 grupy wolontariuszy działające w stowarzyszeniu w następujących miejscowościach: Bielsku-Białej, Wiśle, Żywcu oraz Tychach.

W naszych programach edukacji ekologicznej wzięło udział ponad 86 tysięcy osób. W ośrodkach edukacyjnych – od przedszkoli po uniwersytety – przeprowadziliśmy 166 wykładów i spotkań.

2010

W VIII edycji Święta Drzewa wspólnie posadziliśmy ponad 42 tysiące drzew, zebraliśmy ponad 265 ton makulatury, w programie uczestniczyło ponad 43 tysiące osób.

W dwuletnim programie Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat wzięło udział ponad 30 tysięcy osób, które m.in. organizowały Dzień Praw Zwierząt.

W 2010 r. przeprowadziliśmy 192 zajęcia i wykłady, w których wzięło udział ponad 5,6 tysiąca uczestników od przedszkoli po uniwersytety

W ramach programu Zaadoptuj rzekę otoczono opieką 195 rzek, strumieni, stawów. W programie wzięło udział ponad 28,5 tysiąca uczestników.

2009

W VII edycji programu Święto Drzewa zasadziliśmy wspólnie z jego uczestnikami 63 tysiące drzew, które dopisaliśmy do kampanii ONZ "Miliard Drzew" ("Bilion Tree Campaign") . Akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie przyniosła 377 ton zebranej makulatury.

W projekt Zwierzęta a klimat zaangażowało się ponad 21 tysięcy osób. Do bibliotek trafił po raz pierwszy opublikowany w języku polskim raport partnera programu Compassion in World Farming Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych.

2008

W VI edycji programu Święta Drzewa uczestniczyło 61 400 osób, w szczególności dzieci i młodzież z różnych typów placówek oświatowych, terenowych ośrodków edukacji, a także społeczności lokalne, samorządy, administracja publiczna, organizacje społeczne oraz biznes. Przy szerokim udziale społecznym posadziliśmy 73 700 drzew, które zostały wpisane do bazy ONZ – Kampanii Miliarda Drzew. Uczniowie z placówek oświatowych z całego kraju zebrali 279 ton makulatury!. Nasze przesłanie Zasadźmy drzewo dla pokoju dotarło do organizacji z 35 krajów na świecie. Program był prezentowany na Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu, w której uczestniczyło 12 tysięcy uczestników, w tym ponad 190 delegacji rządowych, instytucje międzynarodowe, ekologiczne, biznesowe i organizacje badawcze.

W ramach prowadzonego od 2005 roku programu Zaadoptuj rzekę zaadoptowaliśmy 320 rzek i Bałtyk. W roku 2008 program Zaadoptuj rzekę został wybrany jako jeden z pięciu najlepszych programów środowiskowych tzw. Best Practice przez The Green Spider Network – sieć instytucji i organizacji powołanych i wspieranych przez Komisję Europejską i DG Environment.

W ramach projektu „Aktywna ochrona płazów na terenie Bielska-Białej”, sfinansowanego przez Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy 20 wykładów na temat znaczenia i ochrony płazów dla uczniów placówek oświatowych w Bielsku-Białej.

W projekcie „Pomagamy zwierzętom – program edukacji ekologicznej” wzięło udział ponad 20 tysięcy uczestników. W ponad 200 miejscach w kraju przeprowadzono Dzień Praw Zwierząt.

2007

W roku 2007 przeprowadzilismy 149 wykładów w których uzcestniczylo 4708 osób. wysłalismy 27 658 pakietów edukacyjnych do naszych programów edukacyjnych m.in. Zaadoptuj rzekę, Święto Drzewa, Pomagamy zwierzętom.

W ramach programu Święto Drzewa wspólnie z uczestnikami programu, posadziliśmy 36 263 drzewa, przyczyniliśmy sie do zadrzewienia i zalesienia kraju i do zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi.

W ramach programu edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę wspólnie zaadoptowaliśmy 242 rzeki.

Rozpoczeliśmy realizację nowego programu edukacyjnego Pomagamy zwierzętom, którego celem jest kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczacych szacunku dla zwierząt i troski o ich los oraz budzenie świadomości społecznej na temat roli zwierzat w naszym życiu i zdobycie kompetencji w zakresie ich ochrony.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowaliśmy w naszej gminie Wilkowice Festiwal "Globalnie w naszej wiosce!". Wydarzeniu towarzyszyły wykłady we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, warsztaty artystyczne, happening, pokaz filmów oraz panel dyskusyjny "Globalnie w naszej wiosce. Problemy i wyzwania współczesnego świata".

2006

Współpracujemy z trzema tysiącami placówek w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu. W tym roku przeprowadziliśmy 80 zajęć i wykładów dla placówek oświatowych w całym kraju.

Ścieżka edukacyjna „Odkryj swój park”
Wokół nas występuje wiele miejsc, których piękno i znaczenie zostało zapomniane. W jednym z nich – parku gminnym w Wilkowicach – powstała ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Klubu Gaja „Odkryj swój park“. Wzdłuż ścieżki wytypowaliśmy 25 obiektów. Na ścieżce prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

2004

Otrzymujemy nagrodę z okazji 15-lecia działalności w dziedzinie edukacji ekologicznej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Otrzymujemy III nagrodę za akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie w konkursie "W harmonii z przyrodą" organizowanym przez firmę Hewlett-Packard w roku 2003/2004

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl