Inicjatywa: Dolina Kłodnicy w Starej Ligocie

Inicjatywa obywatelska „Dolina Kłodnicy w Starej Ligocie” zrealizowana została przez Klub Gaja oraz Borysa Pronobisa w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wdrożenia inicjatywy była poprawa stanu rzeki Kłodnicy w Katowicach i jej najbliższego otoczenia poprzez zaangażowanie społeczności z dzielnicy Stara Ligota w działania na rzecz zminimalizowania ilości poprzemysłowych i po budowlanych śmieci i odpadów z rzeki i jej nadbrzeża, ograniczenie nielegalnego zrzutu ścieków i śmieci do rzeki, zwalczanie roślin inwazyjnych m.in. barszczu Sosnowskiego oraz utworzenia z tych terenów atrakcyjnego miejsca przyrodniczego i rekreacyjnego.

W ramach inicjatywy przeprowadzono: 2 pikniki rodzinne nad rzeką Kłodnicą w dzielnicy Stara Ligota, monitoring nielegalnych zrzutów ścieków do Kłodnicy poprzez patrole społeczne, usunięto poprzemysłowe i po budowlane śmieci i odpady z nadbrzeża, przeprowadzono przy udziale społeczności lokalnej prace porządkowe nad rzeką Kłodnicą w celu eliminacji roślin inwazyjnych tj. barszczu Sosnowskiego oraz rdestowca ostrokończystego. Ponadto zakupiono i zasadzono 10 sadzonek drzew oraz 30 sadzonek krzewów, 4 kosze na śmieci, 2 ławki, 5 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 1 karmik.

Inicjatywa obywatelska „Dolina Kłodnicy w Starej Ligocie” zrealizowana została przez Klub Gaja oraz Borysa Pronobisa w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl