Inicjatywa: Żywe wydmy i plaże Helu

Inicjatywa obywatelska „Żywe wydmy i plaże Helu” zrealizowana została przez Klub Gaja oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wdrożenia inicjatywy było przeprowadzenie działań polegających na utrzymaniu naturalności siedlisk poprzez eliminacje inwazyjnych gatunków obcych (róży pomarszczonej) na rzecz wzmocnienia przestrzeni życia rodzimych i właściwych dla siedlisk gatunków wydmowych (wydmuchrzycy piaskowej, piaskownicy zwyczajnej) oraz zmniejszenia antropogenicznego zagrożenia dla kolonii zmieraczka plażowego.
W ramach inicjatywy zakupiony został zestaw sprzętu do usuwania gatunków inwazyjnych. Na wydmach w Helu wykonane zostały prace terenowe związane z usuwaniem systemów korzeniowych róży pomarszczonej z użyciem mini koparki. Przeprowadzono w IV kw. 2015 r. oraz I kw. 2016 r. organizację usuwania gatunków inwazyjnych na wydmach w Helu. Zakupiono i nasadzono na wydmach w Helu w ilości 500 szt. sadzonki roślin wydmowych, tj. piaskownicy zwyczajnej, wydmuchrzycy piaskowej. Zakupiono 30 palików do drzewek, 4 rolki siatki i gwoździe, które posłużyły do wygrodzenia miejsca wrażliwego przyrodniczo. Wydrukowano i zamontowano na wydmach w Helu tablicę informacyjną nt. biologii zmieraczka plażowego i jego roli jako higienisty morskiego brzegu.

Inicjatywa obywatelska „Żywe wydmy i plaże Helu” zrealizowana została przez Klub Gaja oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl