Inicjatywa: Tarliska dla pstrąga w Zakrzówku

Inicjatywa obywatelska „Tarliska dla pstrąga potokowego w rzece Chodelce, Kosarzewce i Bystrzycy” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Stoczek” w Zakrzówku  w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inicjatywa powstała ze względu na potrzebę rewitalizacji i odbudowy populacji pstrąga potokowego w rzekach Lubelszczyzny. W wyniku wieloletnich działań człowieka w postaci budowy przegród rzecznych, ich zanieczyszczenia oraz ogólnej degradacji środowiska wodnego, rozwój tych gatunków ryb w naszych wodach jest zagrożony. Te czynniki spowodowały zanik miejsc bytowania ryb, a przede wszystkim ich naturalnych obszarów rozrodczych. Celem realizacji inicjatywy lokalnej jest odbudowa tarlisk poprzez zaangażowanie wędkarzy, miłośników przyrody, samorządów oraz lokalnych mieszkańców we wspólne działanie zapewniające niezbędne warunki przyrodnicze do naturalnego rozrodu tego gatunku w rzekach Lubelszczyzny na poziomie zapewniającym utrzymanie stabilnej populacji. Odbudowa tarlisk, miejsca i ilość żwiru na tarliska wskazano na podstawie rekomendacji Komisji ds. Ryb Łososiowatych i konsultacji ichtiologicznych.

Inicjatywa obywatelska „Tarliska dla pstrąga potokowego w rzece Chodelce, Kosarzewce i Bystrzycy” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Stoczek” w Zakrzówku  w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl