Rzeka Roku 2014

W internetowym konkursie na Rzekę Roku 2014 Klubu Gaja zwyciężyła Rawka, która stanowi nie lada wyzwanie dla kajakarzy, między innymi przez bobry, które budują na niej naturalne przeszkody. Oczarowała ona ogromną cześć głosujących internautów, którzy oddali na nią 7403 głosy. Do konkursu została zgłoszona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Rzeka Roku 2014 - Rawka (na odcinku we Wsi Bartniki, w gminie Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie) to ostoja olbrzymiej różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. Jest także rzeką o wybitnych walorach rekreacyjnych,  turystycznych i  edukacyjnych.  Na rzece odbywają się liczne spływy kajakowe. Właściciele gospodarstw agroturystycznych nad rzeką założyli stowarzyszenie i zamiast konkurować, wspólnie zabiegają o turystów. Ponadto Rawka to rzeka nauczycielka. Na łąkach nad jej brzegami bardzo często odbywają się plenerowe lekcje ornitologii, entomologii czy botaniki.
Miłym zaskoczeniem dla nas było dostanie się do finału, natomiast ogromne zaangażowanie w głosowanie społeczności lokalnej z różnorodnych środowisk przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Konkurs udowodnił nam, że to właśnie w ludziach drzemie ogromna siła i to właśnie ich przywiązanie do rzeki, związane z nią wspomnienia, wydarzenia i emocje stały się główną siłą napędową i przyczyną znalezienia się w czołówce. Rzeka Rawka łączy ludzi - i jesteśmy z tego powodu niezwykle dumni – komentuje Kinga Nowak z Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Na drugim miejscu plebiscytu uplasował się Świder (odcinek w Otwocku) - rzeka, dzięki której narodził się świdermajer - z 6760 głosami. Przyjaciele tej rzeki, którzy zgłosili ją do konkursu - Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”, z uporem przywracają rzece i uzdrowisku dawną świetność.
Pomimo tego, że nie udało nam się wywalczyć dla Świdra tytułu Rzeka Roku 2014 i tak czujemy się wygrani! Nadal nie możemy uwierzyć w to, ile osób i instytucji zaangażowało się w głosowanie. Te prawie 7 tysięcy osób, które oddało swój głos pokazuje, że ludziom nadal zależy na Świdrze. Wszyscy pokazaliśmy, że jesteśmy nieobliczalną społecznością lokalną mocno zaangażowaną i zakręconą na punkcie swojego skarbu i dziedzictwa! To bardzo pozytywne i z taką ekipą aż chce się działać – komentuje Paulina Kobza ze Stowarzyszenia „Chodź nad Świder”.

Trzecie miejsce zajęła rzeka Muchawka - dzika i magiczna (na odcinku w Siedlcach), na którą oddano 1903 głosy. Rzekę zgłosił Zarząd Koła PKE „Podlasie” w Siedlcach.  Muchawka znalazła na trzecim miejscu w konkursie. Jest obok Rawki i Świdra na podium. Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni z  rzeki i mieszkańców, którzy nie zawiedli i zagłosowali na swoją rzekę.  Otrzymała 1903 głosy. Dziękujemy wszystkim głosującym i tym którzy pomagali w zdobywaniu głosów. Chcielibyśmy aby na wiosnę, kiedy jest najpiękniejsza, zorganizować Siedleckie Dni Muchawki i tym sposobem zachęcić mieszkańców do jej podziwiania.Chcemy przywrócić Muchawkę siedlczanom.– mówi Barbara Mileszczyk z Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Podlasie w Siedlcach".

W całym konkursie internauci oddali 20 390 ważnych głosów,  na stronie odnotowano ponad 100 000 odsłon. Przez cały czas trwania konkursu trwała zacięta rywalizacja o tytuł Rzeki Roku. Cieszymy się,
że 2. edycja konkursu spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy
– mówi Paweł Grzybowski, koordynator programu Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja.

Wyniki Konkursu Rzeka Roku 2014
Rawka – 7403
Świder – 6760
Muchawka – 1903
Tanew – 1002
Narew – 806
Słupia – 735
Noteć – 732
Bug – 433
Bobrza – 323
Wisła – 182
Wilga - 111

***

W konkursie Rzeka Roku Klubu Gaja poszukujemy szczególnych miejsc nad rzekami, istotnych dla przyrody, historii czy kultury danej społeczności lokalnej. Miejsc, które mają swoją opowieść,  inspirują i łączą ludzi. Finałowa jedenastka 2 edycji konkursu, prowadzonego w ramach programu Zaadoptuj rzekę, została wybrana. Rzeka – Laureatka tytułu Rzeka Roku 2014 wyłoniona zostanie we wrześniu, podczas internetowego głosowania.

W nadesłanych zgłoszeniach do konkursu odwoływano się do minionych zdarzeń, tradycji i literatury, pięknych krajobrazów czy radości spędzania czasu i wypoczynku nad rzekami. Praca i zaangażowanie ludzi, którzy zgłosili rzeki do konkursu to rzeczywiste działanie na rzecz środowiska naturalnego
i potrzeba by zadbać o te miejsca oraz promować wartości swojej lokalnej ojczyzny. Klub Gaja zachęca także do odkrywania niezwykłych miejsc nad rzekami i zabawy
w poszukiwanie skarbów - Geocaching. W pobliżu zeszłorocznych finalistek Rzeki Roku 2013 zostały ukryte skrytki (zwane "geocache") z informacją
o rzece i drobnymi upominkami dla szczęśliwych znalazców. Więcej informacji o zabawie w serwisie www.geocaching.pl (w zakładce skrytki, w polu właściciel należy wpisać Klub Gaja).

W tegorocznych zgłoszeniach widać tęsknotę, zarówno zgłaszających jak i jurorów do rzek prawie naturalnych, nie sponiewieranych przez regulacje i zabudowę hydrotechniczną - rzek, które dzięki swojej naturalności mocno i dobrze wpisane są w dni powszednie i święta ludzi nad nimi mieszkających. Konkurs pokazuje, że nie chcemy „uporządkowanych” cieków wpuszczonych w kanał
i jak ryba wody coraz bardziej potrzebujemy zapachu narwiańskich torfowisk, bużańskiego błotka po wiosennej dużej wodzie i ciężkiego powietrza z bagien nad górną Słupią.
– komentuje Marek Szymański („Wędkarski Świat”), Juror Rzeki Roku 2014.

Spośród 43 nadesłanych zgłoszeń Jury w składzie dr hab. prof. Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski), Tomasz Pikuła (fotografik), Marek Szymański (Wędkarski Świat) oraz Jacek Bożek
i Paweł Grzybowski (Klub Gaja) wybrało jedenaście:

1. Rzeka Bobrza (na odcinku od Kobylaków do Wyrowców, gmina Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie), zgłoszona przez Zespół Szkół w Ćmińsku, w przeszłości miała ogromny wpływ na rozwój okolicznych wsi, bywała również niebezpieczna. Z powodu wylewów wieś Bobrza musiała zostać przeniesiona, gdyż znajdowała się zbyt blisko koryta rzeki i narażona była na ciągłe powodzie. Nazwę swą rzeka zawdzięcza bobrom, które licznie zamieszkiwały jej okolicę. Żyją tam także liczne gatunki chronione, zarówno roślin jak i zwierząt m. in. sasanka wiosenna, minóg strumieniowy czy derkacz.

2. Rzeka Bug (w Gródku nad Bugiem, woj. mazowieckie), dzięki swemu granicznemu położeniu, zgłoszony przez Katarzynę Wojtkowską,  miał okazję pozostać rzeką naturalną, z licznymi starorzeczami oraz meandrującym korytem. Naturalność Bugu jest ewenementem na skalę europejską. Ponadto rzeka przepływa przez malownicze tereny. Miejsca gdzie poszanowana i zachowana została tradycja. Miejscowości nad Bugiem są atrakcją turystyczną. Na największą uwagę zasługują produkty lokalne przygotowywane według tradycyjnych receptur oraz przystosowanie mieszkańców okolicznych wsi do współistnienia z wylewającą corocznie rzeką.

3. Rzeka Muchawka (w Siedlcach, woj. mazowieckie), zgłoszona przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego „Podlasie”, otacza Siedlce od południowego zachodu. Rzeka miała i nadal ma ogromne znaczenie dla mieszkańców miasta. Muchawka, jej otoczenie oraz fauna i flora są wdzięcznym obiektem dla fotografów i malarzy. Wzdłuż biegu rzeki jest wiele miejsc zasługujących na wyróżnienie ze względu na historię, literaturę czy wspomnienia. Warto wspomnieć o znaczeniu bagnistych terenów przez które płynie rzeka w czasie bitwy pod Iganiami. W „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego,
w jednym z rozdziałów znajdujemy opis Muchawki z okolic Sekuły i młyna w Rakowcu. 

4. Rzeka Narew (w Pułtusku, woj. mazowieckie) jest według uczniów  Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, którzy zgłosili ją do konkursu,  dziedzictwem kulturowym kilku pokoleń. Piłkarski Klub założony przed II Wojną Światową – „Nadnarwianka” czy pułtuskie kino „Narew” swymi nazwami podkreślają przywiązanie do pobliskiej rzekę, która jest podwaliną kulturalnego życia mieszkańców. Narew znacząco przyczyniła się do rozwoju miasta. Rzeka była także niemym świadkiem tragedii ludności pochodzenia żydowskiego. Malownicze widoki oraz sama rzeka niejednokrotnie bywały inspiracją dla poetów i malarzy.

5. Rzeka Noteć (w Nakle, pomiędzy śluzą Nakło Wschód, a Nakło Zachód, woj. kujawsko-pomorskie), zgłoszona przez Starostwo Powiatowe w Nakle, zyskała miano najpiękniejszego miejsca w Polsce spośród obszarów objętych siecią Natura 2000 w rozstrzygniętej w 2013 roku III edycji plebiscytu „7 nowych cudów Polski” ogłoszonego przez miesięcznik „National Geographic Traveler”. Powiat Nakielski został także laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu, m.in. za stworzenie Przystani Wodnej na rzece Noteć, która stała się nie tylko atrakcją kulturalną ale także miejscem licznych imprez. Przystań integruje lokalną społeczność i w coraz większym stopniu wykorzystuje potencjał rzeki.

6. Rzeka Rawka (w Bartnikach, woj. mazowieckie), która zgłoszona została przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, to ostoja olbrzymiej różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. Jest także rzeką o wybitnych walorach rekreacyjnych,  turystycznych i  edukacyjnych.  Na rzece odbywają się liczne spływy kajakowe. Ponadto Rawka ze względu na swoje walory krajobrazowe wzbudza również zainteresowanie artystów.

7. Rzeka Słupia (na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Parchowo; woj. pomorskie), zgłoszona do konkursu przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, przepływa przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, z jego granicą niemal w całości pokrywa się granica obszaru ochrony ptaków sieci Natura 2000 o nazwie „Dolina Słupi”.  Lubuń, który położony jest wzdłuż rzeki zgłoszonego do konkursu,  należy do najstarszych udokumentowanych wsi Ziemi Słupskiej. Malownicze położenie oraz liczne szlaki zarówno piesze jak i rowerowe przyciągają turystów. Przystań na Słupi w Lubuniu stanowi element papieskiego szlaku kajakowego, złożonego z 10 pamiątkowych obelisków w miejscach postoju kajakarzy z Karolem Wojtyłą na czele.

8. Rzeka Świder (w Otwocku, woj. mazowieckie), zgłoszona do konkursu przez Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”, ma dla okolicznych mieszkańców ogromne znaczenie, to ona bowiem zadecydowała o letniskowym i uzdrowiskowym charakterze Otwocka i okolic. Świder to miejsce szczególne pod wieloma względami; bogata fauna i flora, duży wpływ na społeczność lokalną oraz mieszkańców Warszawy, rzeka jest także wdzięcznym obiektem dla artystów. Mimo, że lata świetności ma już za sobą, jej sympatycy walczą o przywrócenie jej piękna i charakteru uzdrowiskowo-letniskowego.

9. Rzeka Tanew (w Rebizantach, gmina Susiec, woj. lubelskie), zgłoszona przez Magdalenę Drożdż, to jedna z najpiękniejszych i najczystszych rzek Roztocza. Największą jej atrakcją jest rezerwat, w którym Tanew i jej dopływ Jeleń, tworzą małe wodospady. Największy z nich ma wysokość 1,6 m, znajduje się na rzece Jeleń i został uznany za pomnik przyrody. Rzeka posiada własną legendę dotyczącą jej nazwy; ma ona nosić imię księżniczki, córki wojownika, która podczas najazdu Tatarów rzuciła się do studni aby uniknąć niewoli. W miejscowości Rebizanty nad Tanwią Marszałek Józef Piłsudzki przekraczał ówczesną granicę rosyjsko-austriacką, aby schronić się w Galicji. Replika tablicy pamiątkowej, umocowana do głazu upamiętnia to miejsce.

10. Rzeka Wilga (od źródeł do ujścia, woj. lubelskie i mazowieckie), zgłoszona przez Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł, płynąca przez piękne krajobrazowo tereny, do dziś na wielu odcinkach jest prawie dziewicza, mimo długiej historii osadnictwa na jej brzegach. Rzeka ta miała w przeszłości wiele nazw, a ta którą nosi obecnie bardzo dobrze oddaje jej charakter – w pogodny dzień można nad rzeką usłyszeć prawdziwy ptasi koncert. Niestety w najbliższym czasie 20% długości rzeki może ulec degradacji w skutek planowanych inwestycji.

11. Rzeka Wisła (w Krakowie, woj. małopolskie), zgłoszona przez Wodną Masę Krytyczną (obywatelski Performens), jest duszą Krakowa. Grupa przyjaciół – Cecylia Malik, Małgorzata Nieciecka, Bartolomeo Koczenasz, Martyna Niedośpiał oraz Jakub Wesołowski zachęcają Krakowian nie tylko do podziwiania Wisły z dystansu, ale także do jej doświadczania.  Do korzystania z niej, pływania tak jak to czyniono wiele lat temu, gdy Wisła służyła przemysłowi i transportowi. Krakowska Wisła płynie między wzgórzami z najstarszymi Polskimi klasztorami, pod Wawelem,  przez centrum miasta a także przez lasy łęgowe i rozległe łąki.

Gratulujemy finalistom i dziękujemy wszystkim zgłaszającym placówkom oświatowym, urzędom miast
i gmin, firmom, stowarzyszeniom, lokalnym grupom, oraz osobom prywatnym za ciekawe zgłoszenia oraz piękne opisy i zdjęcia
– podsumowuje Paweł Grzybowski z Klubu Gaja, koordynator programu Zaadoptuj rzekę.

Teleexpress Extra o konkursie >>>

***

Rzekę do konkursu mogą zgłaszać zarówno placówki oświatowe, jak i inne podmioty, takie jak: wędkarze, samorządy, organizacje społeczne, instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Serdecznie zachęcamy do wysyłania propozycji ciekawych, pięknych czy inspirujących miejsc nad lokalnymi rzekami. Miejsc mających dla okolicznych mieszkańców szczególne znaczenie kulturowe, przyrodnicze lub historyczne. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja. Jedenaście rzek - kandydatek do tytułu Rzeka Roku poznacie Państwo 30 czerwca. Następnym etapem jest głosowanie internetowe, które potrwa od 1 do 29 września 2014r. Spośród finałowej jedenastki internauci wyłonią Rzekę Roku 2014.

W ubiegłorocznej edycji wygrała rzeka Wieprzówka (odcinek między Rzykami a Sułkowicami - województwo małopolskie) zgłoszona do konkursu przez Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach wraz z Towarzystwem Miłośników Andrychowa i Stowarzyszeniem na Rzecz Środowiska Montanum. Wieprzówka uzyskała 4216 głosów, z ponad 12 600 oddanych. Na drugim i trzecim miejscu plasowały się kolejno rzeka Biebrza i potok Zimnik.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu Rzeka Roku >>>

Karta zgłoszenia do konkursu >>>

 

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl