Teraz Wisła w Chełmnie!

2021-04-14 12:15

Proponowaną budowę tamy (stopnia wodnego) na Wiśle w Siarzewie okrzyknięto genialnym pomysłem na … rozwiązanie problemów suszy, powodzi i kłopotów energetycznych w Polsce. Nie trzeba być specjalistą aby zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe aby jedna tama miała taki wpływ na rzeczywistość. Natychmiast pojawia się odpowiedź, którą sami zwolennicy budowy próbują zaczarować sloganami i medialnym bełkotem. Gigantyczne pieniądze.

Jeszcze niedawno mówiono o kwocie 2,5 miliarda złotych , która powinna wystarczyć na zrealizowanie tego projektu. Dzisiaj mówi się już o kwocie 5,5 miliarda. Ciekawi jesteśmy jaką kwotą zakończyłoby się to przedsięwzięcie jeśli by do niego doszło. Dane światowe wskazują, że przekroczenia budżetów przy budowie tam idą w setki procentów.
To od decyzji, które zapadają teraz zależy przyszłość naszego środowiska naturalnego. Skutki ekologiczne regulacji i kaskadyzacji Wisły mogą być nie do odwrócenia w kontekście katastrofy klimatycznej i zaniku różnorodności biologicznej.

„Wisła jest naszym skarbem narodowym o znaczeniu nie tylko europejskim ale i światowym. Ochrona Królowej Rzek Polski i zachowanie jej w  jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń jest naszym obywatelskim obowiązkiem” - powiedział po akcji w Chełmnie Jacek Bożek z Klubu Gaja, który już w 1994 roku zapoczątkował kampanię Teraz Wisła, by chronić tą unikalną rzekę i powstrzymać budowę Kaskady Dolnej Wisły.

Polecamy gorąco artykuł z Dzienniku Gazeta Prawna, który w sposób syntetyczny opisuje problemy związane z tą budową.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8137201,jak-ugryzc-kilka-miliardow-czyli-rzecz-o-budowie-zapory-w-sierzawie-opinia.html

Swoje stanowisko wobec propozycji budowy kolejnych stopni wodnych na Wiśle wyraziła Koalicja Ratujmy Rzeki zrzeszająca 49 organizacji oraz 34 osoby i przedstawicieli grup nieformalnych. Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 roku jako platforma współpracy organizacji społecznych, grup nieformalnych i osób, w tym ekspertów i naukowców na rzecz ochrony rzek i ich walorów przyrodniczych, naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej rzek, dostosowania planów rozwoju sektorów gospodarki (w tym żeglugi) do rzek. Więcej informacji na http://www.ratujmyrzeki.pl


 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl