Zapisane w wodzie

2019-06-03 19:49

W warsztatach ekologicznych zorganizowanych w Polsce już po raz drugi wzięli udział uczniowie Liceo scientifico “A. Calini” z Włoch, Gimnazjum Karlovac z Chorwacji i Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Podczas kilkudniowych zajęć terenowych i laboratoryjnych uczestnicy pod czujnym okiem pracowników naukowych z Katedry Ekologii i Hydrobiologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poznawali i badali czystość polskich rzek.

Nad rzeką Koszarawą uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami  monitoringu  wód rzecznych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Badali właściwości fizyczno-chemiczne wody o różnym stanie ekologicznym - z rzeki górskiej Koszarawa o wodach dobrej jakości i z zanieczyszczonej rzeki Rawa, której próbki pobrano w Katowicach. Młodzi naukowcy oznaczali także podstawowe grupy makrobezkręgowców bentosowych, które są wykorzystywane jako główny element w ocenie stanu ekologicznego wód płynących.

Nad Białą Przemszą na Pustyni Błędowskiej uczestnicy dowiedzieli się i zobaczyli jak działalność człowieka może wpływać na system rzeczny. Poznawali szatę roślinną i szlaki sukcesyjne w dolinie rzecznej w zależności od czynników antropogenicznych i naturalnych, a także wykorzystując wskaźniki roślinne (Makrofitowy Indeks Rzeczny) sprawdzali czy ekosystem wodny jest zdrowy.

Deszczowa pogoda przeszkodziłan nam w wyprawie na Baranią górę do źródeł Wisły, ale i tak poszliśmy nad rzekę. W Bystrej poznawaliśmy bioróżnorodność rzeki Białej i robiliśmy zdjęcia z rzeką w roli głównej. Uczniowie z Polski, Chorwacji i Włoch przygotowywali także prezentacje pokazujące najpiękniejsze miejsca związane z wodą w swoich krajach oraz przedstawili najważniejsze problemy ekologiczne w swoich regionach. Kolejne warsztaty odbędą się już we wrześniu nad rzekami w Chorwacji.

Więcej informacji o projekcie "Written on Water" >>>

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl