Bóbr i zając idą na rynek w Katowicach.

2018-03-19 12:08

Podczas zajęć edukacyjnych poznawały zagadnienia związane zasobami wodnymi, rzekami oraz bioróżnorodnością dolin rzecznych. Przygotowały także scenografię do happeningu „Wodopój”, który będzie prezentowany 21 marca podczas obchodów Światowego Dnia Wody na rynku w Katowicach.

Światowy Dzień Wody w Katowicach współorganizują: Klub Gaja, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej, Katowickie Wodociągi, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Straż Miejska w Katowicach. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 40, Szkoły Podstawowej nr 51, Szkoły Podstawowej nr 38 oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Światowy Dzień Wody to dobra okazja, by informować społeczeństwo na temat stanu zasobów wodnych i konieczności ich ochrony.

W tych szkołach odbyły się zajęcia edukacyjne na temat zasobów wodnych, rzek i bioróżnorodności dolin rzecznych. Dzieci i młodzież dowiedziały się, że rzeki to nie tylko woda ale również wiele ekosystemów od tej wody zależnych, z których każdy posiada swoją specyfikę. Omawiano cechy charakterystyczne dla starorzeczy, lasów łęgowych, łach piaszczystych, zadrzewionych wysp, trzcinowisk, podmokłych łąk czy pionowych piaszczystych skarp. Przedstawiono zarówno charakterystyczne dla tych zbiorowisk rośliny jak i występujące tam zwierzęta. Rozmawiano także o różnicach pomiędzy rzekami przekształconymi przez człowieka a rzekami naturalnymi.

Zajęcia prowadzone były wspólnie z przedstawicielami straży Miejskiej w Katowicach, którzy przekazywali informacje w jaki sposób walczą z nielegalnymi przyłączami ścieków trafiających do katowickich rzek oraz jak poszukują osób i firm wylewających zanieczyszczenia czy wysypujących śmieci do rzek.

Podczas zajęć uczniowie wykonali także prace plastyczne, które stworzą scenografię do happeningu „Wodopój” – zwierzęta, które przyszły do wodopoju.

Na happening i obchody Światowego Dnia Wody zapraszamy 21 marca, w godzinach 10.00 -12.00 na Rynek w Katowicach.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl