Błękitna Szkoła 2013

Dla laureatów konkursu Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę rok szkolny zaczął się w niezwykły sposób. Młodzi ludzie wzięli udział w cyklu zajęć edukacyjnych w Helu, współorganizowanych ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajęcia i pobyt w Helu były nagrodą dla ponad 30 uczniów z trzech placówek oświatowych, które wygrały konkurs Zaadoptuj rzekę 2013. To Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze (doceniona za współpracę i zaangażowanie największej ilości uczestników i podmiotów), Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach (nagrodzone za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody) oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie (docenione za najciekawsze przeprowadzenie działań).

W Helu na Błękitnej szkole młodzież wzięła udział w rejsie statkiem, podczas którego prowadziła badania dotyczące zasolenia i temperatury wody oraz kierunków i siły wiatru. Niezwykle okazały się także odłowy ryb (przy pomocy zaciągu sieci). Młodzi, ubrani w spodniobuty, z zaciekawieniem oglądali złowione okazy. Wśród nich pojawiły się rzadkie gatunki ryb, jak wężynka, iglicznia, stornia i gładzica. Były też… bałtyckie krewetki.

Uczniowie poznali również różne przykłady działań Klubu Gaja, (który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia) oraz szczegóły prowadzonego przez stowarzyszenie od 9 lat programu Zaadoptuj rzekę na rzecz ochrony czystych i zasobnych rzek i innych akwenów. Młodzi mieli także okazję wysłuchać prezentacji na temat morświnów, fok bałtyckich i innych zwierząt Morza Bałtyckiego, w tym ryb i ptaków. W programie 4-dniowego wyjazdu (4-7 września) znalazło się też zwiedzanie fokarium wraz z obserwacją pokazu karmienia fok oraz udział w uroczystym otwarciu Domu Morświna w Helu. Tu uczniowie mieli szansę na wykorzystanie własnego potencjału artystycznego, ponieważ wraz z rówieśnikami z Helu wzięli udział w okazjonalnym happeningu. Ubrani w czarnych i białych koszulkach (tak jak kolory morświnów) wystąpili podczas otwarcia właśnie w imieniu tych sympatycznych stworzeń. Oryginalne koszulki były dodatkową pamiątką z pobytu w Helu.

Wyjazd umożliwił praktyczne pogłębienie wiedzy na temat konieczności ochrony i zachowania bioróżnorodności i czystość wód. Mam nadzieję, że młodzi ludzie uświadomili sobie, iż dbając o lokalne rzeki wpływają na stan Morza Bałtyckiego, do którego wpada większość z nich – podsumowuje Paweł Grzybowski, koordynator programu Zaadoptuj rzekę.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest partnerem merytorycznym programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę. Wyjazd edukacyjny dla młodzieży zorganizowano dzięki wsparciu partnera strategicznego programu Zaadoptuj rzekę - Fundacji PKO Banku Polskiego.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl