Zasoby wodne wobec zmian klimatu

Zmiany klimatyczne wpływają bezpośrednio na światowe zasoby wody, a prognozy wskazują, że  tam, gdzie jest dużo opadów, będzie ich jeszcze więcej, natomiast tam, gdzie wody brakuje, będzie jej jeszcze mniej. Globalne ocieplenie sprawia, że topnieją lodowce. Jednocześnie obserwuje się, że  coraz więcej obszarów ziemi pustynnieje.
Zgodnie z treścią raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) przy ONZ negatywny wpływ zmian klimatycznych będzie się objawiał m.in. zwiększeniem liczby powodzi, fal ciepła i pożarów lasów. Trzeba pamiętać, że podczas  powodzi większość wody opadowej  jest szybko unoszona przez wezbrane rzeki do słonych mórz i oceanów, a więc mimo jej nadmiaru, podczas tego zjawiska, słodka woda nie jest magazynowana.

W Europie Środkowej i Wschodniej przewiduje się wzrost średniej temperatury o 2–4 st.C do roku 2080, co spowoduje, że zimy i wiosny będą bardziej wilgotne (o 20%), a lata bardziej suche (o 30%) w porównaniu z XX wiekiem. Wzrośnie parowanie i obniży się poziom wód gruntowych. Jednym z najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia może się jednak okazać podniesienie poziomu oceanów i mórz, na skutek termicznej ekspansji wód (objętość wody rośnie ze wzrostem temperatury). Oznacza to, że delty i ujścia rzek ulegną zasoleniu. Możliwe jest także, że zostaną zalane.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl