Rezultaty

Klub Gaja od 28 lat działa dla rzek. Od 11 lat zachęcamy Polaków do otaczania opieką czyli do adopcji rzek w najbliższej okolicy.  Dzięki zaangażowaniu w program Zaadoptuj rzekę ponad 196 000 osób zaadoptowano 772 rzeki i akweny w 1540 miejscach w Polsce (2005–2016).

 

W ramach programu Zaadoptuj rzekę  przeprowadziliśmy kilkaset wykładów i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych – od przedszkola po uniwersytety. Co roku organizujemy wiele wydarzeń edukacyjnych m.in. obchody Światowego Dnia Wody, BIG JUMP, Dzień Ryby. Działania dla rzek to także udział Klubu Gaja w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z gospodarką wodną i stanem rzek – interwencje i udzielanie porad obywatelskich.

 

Poniżej kluczowe rezultaty działań Klubu Gaja dla rzek:

Trasa edukacyjna/2012

Motywem przewodnim trasy Zaadoptuj rzekę 2012 była Wisła – królowa polskich rzek (od 25 lat obecna kampaniach Klubu Gaja) i łosoś bałtycki, który aby wrócić do Wisły potrzebuje czystych i drożnych rzek. W zajęciach i zabawach edukacyjne dla ponad 600 dzieci i młodzieży w Katowicach, Warszawie oraz w Helu, gdzie podczas BIG JUMP weszło do Zatoki Puckiej ponad 500 osób!

BIG JUMP/2010

W całym kraju do europejskiej akcji koordynowanej przez Klubu Gaja przyłączono się  ponad 600 osób, które solidarnie dla przywrócenia dobrego stanu rzek, o tej samej godzinie, weszły do wody w 27 miejscach w Polsce. W całej Europie Big Jump 2010 przyniósł 650 spotkań nad rzekami w 20 krajach! Polskim ambasadorem przedsięwzięcia został podróżnik, zdobywca obu biegunów – Marek Kamiński.

Zaadoptuj rzekę – nominacja do The Best Practice/2008

Program Zaadoptuj rzekę został doceniony przez The Green Spider Network (sieć instytucji i organizacji powołanych i wspieranych przez Komisję Europejską i DG Environment) i znalazł się wśród pięciu najlepszych europejskich programów środowiskowych nominowanych do nagrody The Best Practice 2008.

Rezerwat Wisła pod Zawichostem/2008

Dzięki trzyletniej pracy Klubu Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków został utworzony rezerwat przyrody Wisła pod Zwichostem o powierzchni 1264 ha, jeden z największych rezerwatów ornitologicznych. Znajduje się on w dolinie Wisły, która należy do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w skali Polski i Europy.

Ochrona rzek/2007

Wspólnie z wędkarzami podjęliśmy działania na rzecz ochrony najcenniejszych fragmentów rzek śląskich: Boguniówki, Krasneji Sarkandrowca w Cieszynie oraz rzeki Lublinicy w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków. W wyniku wizji lokalnych Klub Gaja złożył wnioski o zmianę zakresu prac prowadzonych na tych rzekach.

Przepławki dla ryb na Białej/2006

Dzięki zgłoszonemu przez Klub Gaja wnioskowi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczęto prace przy wykonaniu przepławek dla ryb na rzece Białej. Nasze postulaty zostały w całości przyjęte, co doprowadziło do budowy sześciu przepławek na najwyższych jazach na tej rzece.

Zasady dobrych praktyk na rzekach górskich/2005

Dzięki naszej pracy Ministerstwo Środowiska zaleciło opracowanie Zasad dobrych praktyk na rzekach górskich. Dzięki nim mogą zostać zastosowane przyjazne dla środowiska rozwiązania hydrotechniczne, tak aby zachować lub przywrócić zrównoważony stan potoków i strumieni górskich.

BIG JUMP/2005

Po raz pierwszy Klub Gaja zorganizował w Polsce europejską akcję BIG JUMP - symboliczne wejście do wody, w tym samym dniu o tej samej godzinie. W Warszawie kilkadziesiąt osób weszło do Wisły na znak poparcia dla przywrócenia dobrego stanu wód polskich rzek. Obywatelskie starania o czyste i wolne rzeki propaguje organizacja European Rivers Network (ERN)

Trasy wzdłuż Wisły/2004

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Teraz Wisła organizowaliśmy akcje informacyjne – trzy trasy edukacyjne wzdłuż Wisły, w tym międzynarodowe, podczas których odbywały się spotkania z samorządowcami i społecznościami lokalnymi, konferencje prasowe, happeningi na temat potrzeby ochrony Wisły i jej doliny. Kampania zakończyła się sukcesem i otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Ochrona Wisły/2002

Otrzymaliśmy pismo od Rządu RP, informujące, iż Polska nie zamierza budować Kaskady Dolnej Wisły. Można to uznać za największy sukces Klubu Gaja w prowadzonej Kampanii Teraz Wisła. Plany tej budowy odżywały od 30 lat pod naciskiem lobby hydrotechnicznego. Budowa siedmiu stopni wodnych byłaby największym przedsięwzięciem hydrotechnicznym w dziejach Polski. Jednak przyniosłaby straty nie tylko ekologiczne, ale także społeczne.

Kampania Teraz Wisła/1994

Rozpoczęliśmy Ogólnopolską Kampanię Teraz Wisła, której celem jest zachowanie ostatniej dużej rzeki Europy w stanie zbliżonym do naturalnego, ochrona jej biologicznej różnorodności i wartości kulturowych oraz informowanie o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, jakie niesie budowa Kaskady Dolnej Wisły.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl