UNICEF o wodzie

Światowy Dzień Wody 2013 był obchodzony pod hasłem współpracy ponad podziałami w dziedzinie wody, zarówno na szczeblu międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym. Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów: energetycznych, żywieniowych, zdrowotnych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie zasobami  wodnymi może zmniejszyć ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Biorąc pod uwagę znaczenie wód trans granicznych i warstw wodonośnych, które stanowią prawie połowę powierzchni Ziemi, należy uznać, że współpraca w dziedzinie wody jest nieodzowna dla istnienia pokoju na świecie – powiedziała Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO podczas Konferencji Rio+20 (czerwiec 2012 r.).

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl