Sprzątanie brzegów

Zanieczyszczone rzeki to zanieczyszczone środowisko. Jako obywatele i mieszkańcy z pewnością możemy zadbać o to, aby do wody nie wrzucano śmieci, popiołów i opon samochodowych – to prawdziwe plagi polskich rzek!

 

Choć wiele rzek w naszym kraju zachowało unikatowe na skalę Europy bogactwo przyrodnicze, co druga z nich jest zanieczyszczona na tyle, że jej wody określa się jako pozaklasowe. Są to zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne oraz substancje odpowiedzialne za ubytek tlenu w wodzie. Do najważniejszych czynników zanieczyszczenia rzek, niewidocznych gołym okiem, należą ścieki, kwaśne deszcze i nawozy sztuczne spływające z pól uprawnych.

Nie zaśmiecajmy rzek. Szanujmy wodę. Czasem zabrudzony potok płynie wzdłuż naszej drogi do pracy, szkoły, mieszkania. Spróbujmy to zmienić! Zróbmy nad rzeką piknik, koncert, szkolne zajęcia, a przy okazji uprzątnijmy jej brzegi.

Zaprośmy do wspólnego sprzątania lokalne koła ekologiczne i sportowe (szczególnie te uprawiające dyscypliny wodne), rowerzystów, płetwonurków, wędkarzy, harcerzy a także uczniów innych, sąsiednich szkół. Może naszą akcję uda się zorganizować jednocześnie w kilku gminach leżących wzdłuż jednej rzeki. Udokumentujmy nasze działania i pokażmy wszystkim mieszkańcom, o swojej pracy dla rzeki poinformujmy media.

Podczas wszystkich wspólnych akcji nad wodą pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności!

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl