Rezultaty działań

Uratowane zwierzęta, siedliska, nowe tereny chronione, skuteczniejsze prawo ochrony zwierząt, otoczone opieką rzeki, posadzone setki tysięcy drzew – to tylko niektóre z rezultatów działań prowadzonych przez Klub Gaja.

 

Od ponad 28 lat konsekwentnie prowadzimy długofalowe programy i kampanie, które przynoszą konkretne rezultaty na rzecz przyrody i zwierząt oraz w edukacji. Kształtujemy pozytywne postawy wobec dziedzictwa przyrodniczego, które powinniśmy przekazać następnym pokoleniom. Jakość życia człowieka może być rozwijana w zgodzie z zasobami Ziemi oraz potrzebami żyjących na niej stworzeń. Programy Klubu Gaja podkreślają potrzebę i pozytywne strony zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe rezulatyt działań Klubu Gaja to:

  •     wprowadzenie w Polsce Ustawy o ochronie zwierząt (1997),
  •     nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt, która sprawiła, że ryby hodowlane – w tym karpie – podlegają takiej samej ochronie, jak wszystkie kręgowce (2009),
  •     ustanowienie największego rezerwatu ornitologicznego w Polsce – Wisła pod Zawichostem (2010),
  •     realizacja długofalowych programów edukacji ekologicznej z udziałem ponad 550 tysięcy osób (2003-2014),
  •     posadzenie w całej Polsce blisko 780 tysięcy drzew w ramach programu "Święto Drzewa" (2003-2016),
  •     liczne lokalne inicjatywy na rzecz adopcji i opieki nad 1540 fragmentami rzek
    i potoków zrealizowane w ramach programu Zaadoptuj rzekę (2005-2016),
  •     uratowanie 60 koni skazanych na rzeź, chorych czy zaniedbanych m.in. dzięki akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie", "Zbieraj kartridże, ratuj konie" i  podatku (2000-2016),
  •     udzielenie 3000 porad obywatelskich w zakresie ochrony środowiska i zwierząt (2009-2014).

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl