Dbajmy o rzeki, dbajmy o Parsętę

2013-05-16 11:39

 

Zaadoptuj rzekę – program edukacji ekologicznej Klubu Gaja zachęca do odkrywania dziedzictwa przyrodniczego, społecznego i kulturowego polskich rzek. Dzięki temu programowi rzeka Parsęta, na zachodnim Pomorzu, od ośmiu lat ma swoich opiekunów, współpracujących na podstawie Porozumienia dla Parsęty.

18 maja organizowane jest 8. Wielkie sprzątanie rzeki Parsęty – początek o godz. 11.00 na parkingu przy moście w Pustarach. W akcji weźmie udział kilkaset osób.

Sprzątanie brzegów Parsęty i jej okolic oraz porozumienie pomiędzy 10 podmiotami w sprawie ochrony wód i brzegów rzeki (z inicjatywy i przy udziale Klubu Gaja) to jedna z dobrych praktyk Zaadoptuj rzekę. Program promuje m.in. takie działania jak monitorowanie jakości wód lokalnych rzek i innych zbiorników wodnych, obserwację roślin i zwierząt wokół nich, poszukiwanie informacji na temat rzek i tworzenie kultury oszczędzania wody. Podjęcie się adopcji rzek, potoków, stawów, jezior czy źródeł, czyli otoczenie ich opieką, to rzeczywiste działanie na rzecz środowiska naturalnego, dlatego do 30 maja Klub Gaja przyjmuje zgłoszenia wszystkich lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony rzek i zbiorników, aby spośród nich wybrać i nagrodzić  najlepsze.

18 maja nad Parsęta, na parkingu przy moście w Pustarach, Klub Gaja organizuje otwarte warsztaty pod hasłem „Rzeka idealna”. Uczestnicy dowiedzą się o dobrych praktykach w działaniach społecznych podejmowanych na rzecz ochrony wód, o znaczeniu wody w życiu człowieka oraz o elementach krajobrazu i ekosystemu, które tworzą rzekę idealną. Wspólnie z Klubem Gaja przygotują makietę rzeki idealnej. Będzie także gra w koło fortuny z pytaniami z dziedziny ochrony wód, fauny i flory dolin rzecznych oraz zasobów wodnych i oszczędzania wody.

Parsęta uznawana za Królową Pomorza trafi także na nowoczesną platformę informacyjną programu Zaadoptuj rzekę 2013 czyli interaktywną mapę Polski . Uczestnicy programu mogą tutaj odnotować wyniki badań zaadoptowanych rzek oraz krótko opisać swoje działania. Wkrótce zostaną tu także zamieszczone wyniki badań wód Parsęty, przeprowadzone 18 maja.

 

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl