Jak oszczędzać wodę? Zajrzyjcie do Rybnika

2016-11-25 17:24

24. listopada Klub Gaja wraz z Gimnazjum nr 6 w Rybniku im. Mistrzostwa Sportowego zorganizował konferencję podsumowującą przebieg modelowej akcji oszczędzania wody. Przy pięciu placówkach oświatowych w Rybniku zamontowano 1000 litrowe zbiorniki na wodę opadową, która będzie wykorzystywana m.in. do podlewania roślin w szkołach.

W konferencji wzięli udział Dyrektor Gimnazjum nr 6 w Rybniku - Paweł Kaszyca, nauczycielki Joanna Kozaczuk i Agnieszka Jaworska, absolwentki Gimnazjum nr 6 oraz Jarosław Kasprzyk i Paweł Grzybowski z Klubu Gaja. Prelegenci  zapoznali uczestników wydarzenia z zagadnieniami dotyczącymi zasobów wody na świecie  i programem „Zaadoptuj rzekę”, zaprezentowali w jaki sposób, łatwo można oszczędzać wodę deszczową i dlaczego powinna być ważnym elementem gospodarowania domowymi czy przyszkolnymi zasobami wodnymi.

Konferencja podsumowująca modelową akcję oszczędzania wody w Rybniku miała na celu jak najszersze jej rozpropagowanie i zachęcenie innych rybnickich szkół do włączenia się w działania mające na celu oszczędzanie wody. Chcielibyśmy, aby zbiorniki zainstalowane w 5 szkołach stały się przykładem dla innych placówek na to jak na terenie szkoły można oszczędzać wodę oraz prowadzić edukację ekologiczną w zakresie jej oszczędzania - komentuje Jarosław Kasprzyk z Klubu Gaja.

Akcja modelowego oszczędzania wody rozpoczęła się w lipcu 2016 roku w rybnickich szkołach: w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - Gimnazjum nr 6, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 15 i Gimnazjum nr 7. Przy budynkach szkolnych stoją już zbiorniki na deszczówkę, z której uczniowie i nauczyciele czerpią wodę do podlewania przyszkolnych roślin. Uczniowie podczas zajęć prowadzonych przez Klub Gaja dowiedzieli się również jak i dlaczego należy oszczędzać wodę.

Akcja realizowana jest w ramach programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” przy współpracy z Urzędem Miasta Rybnika oraz Fundacją PKO Banku PolskiegoPartnerem Strategicznym programu.

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu „Zaadoptuj rzekę” jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaangażowaniu ponad 196 tys. osób w latach 2005 – 2016 w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, opieką otoczono 772 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1540 miejscach w Polsce.

Fot. Klub Gaja.

Media o akcji:

Gazeta Wyborcza Katowice >>>>>  
Portalkomunalny.pl >>>>>

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl