Pierwszy spacer po ścieżce przyrodniczej w Lasku Wilkowickim

2016-09-14 09:25

W dniu 13 września (wtorek) o godz. 13.00  Klub Gaja wspólnie z Nadleśnictwem Bielsko i Gminą Wilkowice otworzył ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną w Lasku Wilkowickim. W pierwszym spacerze po ścieżce uczestniczyli uczniowie ze szkoły Podstawowej w Bystrej. Mieszkańcy i turyści będą mogli spędzać tutaj czas poznając różne typy siedliskowe lasów, odkrywając bardzo rzadko spotykane w Polsce liczydło górskie czy obserwując na wiosnę kumaki górskie.

Lasek Wilkowicki, w szczególności las łęgowy, jest cennym siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Wzdłuż przyrodniczej ścieżki dydaktycznej wyznaczono 10 przystanków. Trasa ścieżki, długości około 1 kilometra, rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Do Lasku i Relaksowej, a kończy na południowo-wschodnim skraju lasu przy ulicy Do Boru. Przewodnik po ścieżce można otrzymać w Klubie Gaja i Gminie Wilkowice.

Klub Gaja działa w całym kraju i zagranicą. Dlatego też bardzo cieszę się, że w gminie gdzie mamy główną siedzibę realizujemy tak wiele projektów. Ścieżka przyrodnicza w Lasku Wilkowickim jest tego doskonałym przykładem. W taki właśnie sposób można chronić i udostępniać obywatelom naszą ojczystą przyrodę –  powiedział Jacek Bożek z Klubu Gaja otwierając oficjalnie ścieżkę.

Lasek Wilkowicki w przeważającej części wchodzi w skład Lasów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Bielsko. W jego obrębie zlokalizowane są niewielkie polany. Przecinają go liczne cieki wodne, spośród których najważniejszym jest potok Mesznianka.

Jest to już piata ścieżka dydaktyczna w Nadleśnictwie Bielsko. Chciałbym aby w szczególności służyła Wam - dzieciom i młodzieży. Wędrując tą ścieżką można zapoznać się z ekosystemem leśnym, dowiedzieć się co się nim znajduje, jakie są różnego rodzaju powiązania miedzy wszystkimi jego składnikami – powiedział Hubert Kobarski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko, witając uczniów i przybyłych gości.

Zwiedzając ścieżkę można spotkać rośliny chronione jak ciemiężycę zieloną, goryczkę trojeściową i pióropusznika strusiego. Na wyróżnienie zasługuje  bardzo rzadko spotykane liczydło górskie. Chronione gatunki roślin znajdziemy na stanowisku 6, w lesie łęgowym. Lasek jest także miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów. Aby umożliwić mieszkańcom i turystom wejście na teren mokradeł Klub Gaja zbudował specjalną drewnianą  kładkę do obserwacji płazów. Na wiosnę, na stanowisku 9 można obserwować tysiące żab trawnych, ropuch szarych także kumaków górskich.

Ta ścieżka przyrodnicza różni się od wcześniej utworzonych ścieżek dydaktycznych tym, że usytuowana jest blisko domów oraz  dróg. Jest to miejsce łatwo dostępne dla człowieka, ale  także dla różnych niebezpiecznych roślin, które zagrażają różnorodności gatunkowej. Przykładem takiej rośliny jest rdestowiec ostrokończysty. W bardzo szybkim czasie zajmuje on nowe miejsca i przyczynia się do wyginięcia rodzimych gatunków roślin – tłumaczył biolog prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor opracowania ścieżki.

Na ścieżce, na stanowisku 2,  można zapoznać się z zagrożeniami wynikającymi z antropopresji i inwazji obcych gatunków roślin. To zaskakujące ale w Lasku Wilkowickim zadomowiły się organizmy, które pochodzą z bardzo dalekich stron, jak okratek australijski, który przywędrował na nasz kontynent wraz z roślinami sprowadzanymi do ogrodów botanicznych. Największym zagrożeniem dla tych terenów jest rdestowiec ostrokończysty, który w bardzo szybkim czasie zajmuje nowe miejsca i przyczynia się do wyginięcia rodzimych gatunków roślin.

Ścieżka w Lasku Wilkowickim leży w centrum gminy. Jako gmina dokładamy wielu starań by takie enklawy zieleni ochronić i o nie dbać. Ścieżka jest kolejnym przykładem na to, że takie zapomniane i nie doceniane miejsca mogą zostać odkryte. Tak było z parkiem przy Urzędzie Gminy. Dzięki inicjatywie Klubu Gaja i zaangażowaniu Gminy udało się go przywrócić mieszkańcom i zachować jego wartości przyrodnicze. Park stał się miejscem rekreacyjnym. Lasek Wilkowicki  może stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem – komentował Jacek Lipowiecki, zastępca Wójta Gminy Wilkowic.

Inicjatywa obywatelska „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim” to jedna z 23. lokalnych inicjatyw na terenie całej Polski realizowanych w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 34 gmin w 14 województwach.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

Pobierz broszurę "Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w Lasku Wilkowickim" w formacie pdf >>>>>

Media o akcji:

Katowice.wyborcza.pl  >>>>>  
RadioBielsko.pl  >>>>>    
Region.info.pl  >>>>>    

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl