Pomóż ptakom założyć gniazda!

2018-02-11 19:46

Skrzynki te zastępują dziuple w starych drzewach, które z brzegów Wisły są systematycznie usuwane przez gospodarkę wodną, gdyż – rzekomo - zwiększają one zagrożenie powodzią. Patronujemy temu rezerwatowi, wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP) już 10 rok, dbamy o jego środowisko, przeprowadziliśmy w nim m.in. wspólnie z lokalną społecznością Zawichostu, okresowe sprzątanie brzegów Wisły i oznaczyliśmy tablicami granice tego rezerwatu. Wespół z OTOP opiekujemy się wymienionymi budkami dla ptaków.


Na akcję czyszczenie budek potrzebne jest  2500 zł.!


Akcja pozwoli na przegląd wszystkich skrzynek w tym rezerwacie, ich drobne naprawy i ich uprzątniecie ze starych, niepotrzebnych ptakom gniazd – co pozwoli na założenie przez nie nowych gniazd na wiosną 2018r.


Liczymy na Państwa szczodrość – aby sikory, muchołówki, szpaki, puszczyki, dudki i kowaliki zamieszkujące w tych budkach miały je przygotowane na zbliżające się już za kwartał ich lęgi.

Akcję można wesprzeć przez portal - http://bit.ly/2Bn2HWI  lub wpłacając darowiznę bezpośrednio na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć - "Akcja czyszczenia budek". Z góry dziękujemy za każdą kwotę przekazaną na akcję!

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl