Światowy Dzień Mokradeł - Bagna i Miasta

2018-02-02 10:40

Czy jest w mieście miejsce dla bliskich naturze obszarów podmokłych? Jaką rolę pełnią w aglomeracjach rzeki, ich sąsiedztwo, oczka wodne, jeziora, bagna? Czy jesteśmy w stanie docenić rolę odległych geograficznie mokradeł dla bezpieczeństwa powodziowego miast? A czy gospodarując przestrzenią miejską i będąc jej mieszkańcami możemy poprawić los mieszkańców mokradeł: tych w mieście i poza nim?

W tym roku sesja referatowo-dyskusyjna odbędzie się w sobotę 3 lutego, jak zwykle w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezmiernie miło nam poinformować, że po raz pierwszy w warszawskich obchodach Światowego Dnia Mokradeł weźmie udział przedstawicielka Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, p. Katarzyna Nikraszewicz, która wygłosi referat na temat mądrego użytkowania mokradeł jako naczelnej zasady działania Konwencji. Będziemy również gościć – podobnie jak w ostatnich latach – Krajowy Sekretariat Ramsar – m.in. przedstawiający nowe obszary Ramsar w Polsce. Ważne miejsce zajmą w tym roku mokradła miejskie – prelegenci opowiedzą o wybranych obiektach z Warszawy i innych miast, a p. Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, oceni znaczenie mokradeł dla utrzymania i rozwoju terenów zielonych stolicy.

Jak co roku dokonamy przeglądy wydarzeń w dziedzinie ochrony mokradeł w mijającym roku oraz udostępnimy przestrzeń do zorganizowania stoisk na „Bazarze idei bagiennych”, gdzie można będzie zaprezentować materiały z projektów, ale też poprowadzić kuluarową dyskusję.

Tegoroczną nowością jest propozycja wycieczki, którą w duchu tematyki Dnia Mokradeł 2018 chcielibyśmy poświęcić mokradłom Warszawy. W niedzielę 4 lutego zapraszamy do odwiedzenia kilku wybranych warszawskich bagienek, podmokłości i zbiorników wodnych i wspólnej z przyrodnikami z Centrum Ochrony Mokradeł oraz Zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy rozmowy na temat ich przeszłości, obecnego stanu i (możliwej?) przyszłości.

Program sesji referatowej i wycieczki dostępny jest tutaj: http://bagna.pl/images/WWD/WWD2018_program1.pdf.

Źródło: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/54-aktualnosci/2334-3-lutego-2018-swiatowy-dzien-mokradel-bagna-i-miasta

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl