Światowy Dzień Wody – Wodopój w Katowicach

2018-03-20 13:20

Ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Wpływa to na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania. Obchodzony co roku Światowy Dzień Wody przypomina nam, jaką wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Na obchody Światowego Dnia Wody i happening „Wodopój” zapraszamy do Katowic, 21 marca 2018 w godz. 10.00-12.00 (Rynek w Katowicach). Wydarzenie współorganizują: Klub Gaja, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej, Katowickie Wodociągi, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Straż Miejska w Katowicach.

Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez ONZ (obchodzone 22 marca), to dobry czas, by informować społeczeństwo na temat stanu zasobów wodnych i konieczności ich ochrony. Światowe zasoby wody zdatnej do spożycia kurczą się błyskawicznie. Do roku 2050 liczba ludności świata wzrośnie o około 2 miliardy, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie. Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Obecnie około 1,8 miliarda ludzi dotkniętych jest pogorszeniem się stanu gleby i pustynnieniem. Co najmniej 65% terenów zalesionych znajduje się w stanie zdegradowanym. Szacuje się, że 64-71% naturalnych mokradeł zostało utraconych w wyniku działalności człowieka. To niektóre z faktów podanych w broszurze „The answer is in nature” z okazji Światowego Dnia Wody.

- W Katowicach wszyscy mamy w kranie czystą i bardzo dobrej jakości wodę. Dlatego może nie zawsze zwracamy uwagę na to, jak cennym jest ona zasobem i że kiedyś może jej zabraknąć. Ponadto mamy też nie tylko wspaniałe zbiorniki wodne np. na Dolinie Trzech Stawów czy w Szopienicach, ale blisko połowa powierzchni miasta to lasy, które również wymagają wiele wody” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym roku Katowice będą globalną stolicą dyskusji w zakresie zmian klimatycznych podczas grudniowego Szczytu Klimatycznego COP24, który będziemy gościć. Wierzę, że będzie to także doskonały pretekst, by rozmawiać o wodzie i o tym jak mądrze nią gospodarować.

„Przyroda dla Wody" to tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody zaproponowane przez ONZ. Podczas obchodów tego święta na Rynku w Katowicach mówić będziemy o tym, jak możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Korzystając z rozwiązań, które już znajdujemy w przyrodzie możemy ograniczyć zanieczyszczenie wód, powodzie i susze. Odtworzenie lasów, łąk i naturalnych terenów podmokłych, ponowne połączenie rzek z obszarami zalewowymi może pomóc w zarządzaniu dostępnością i jakością wody oraz poprawić jakość życia ludzi. 

- W przyrodzie wszystko jest ze sobą połączone. Te współzależności powinny być dostrzeżone i akceptowane przez człowieka, bo to my czerpiemy korzyści z tzw. usług ekosystemowych. Woda jest najcenniejszym zasobem naturalnym. Powinniśmy rzekom i mokradłom oddać przestrzeń, a nie niszczyć to od czego jesteśmy zależni. Musimy robić o wiele więcej i inwestować w „zieloną" infrastrukturę wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Zdrowe ekosystemy gwarantują zdrowe życie ludziom – wyjaśnia Jacek Bożek z Klubu Gaja.

Na uczestników Światowego Dnia Wody (21 marca 2018, godz. 10.00-12.00, Rynek w Katowicach) czekać będą  gry i zabawy ekologiczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość napicia się wody z zabytkowego saturatora czy wykonanie nadruku na torbach bawełnianych na zakupy, nawiązującego do tematu wydarzenia - „Przyroda dla Wody”. Torbę będzie można zabrać na pamiątkę i spożytkować dla dobra środowiska. Urząd Marszałkowski będzie prezentował na jednym ze stoisk wydarzenia związane z „Rokiem Odry 2018”. Światowy Dzień Wody zakończy się wspólnym happeningiem  „Wodopój” – mówiącym o tym, że gdy woda jest zagrożona, tak samo zagrożone są wszystkie formy życia na Ziemi. Wydarzenie poprzedzi cykl zajęć edukacyjnych w katowickich szkołach. Podczas warsztatów uczniowie wykonają prace plastyczne, które stworzą scenografię do happeningu. W ramach obchodów, tak jak w poprzednim roku, planowane jest otwarcie fontanny na Rynku w Katowicach.

Obchody Światowego Dnia Wody wpisują się w wydarzenia Miasta Katowice związane ze zbliżającym się szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Podczas tej międzynarodowej konferencji organizowanej przez ONZ negocjowane będą działania na rzecz polityki klimatycznej.

Pobierz plakat w pdf >>>

Czytaj więcej na temat Światowego Dnia Wody w Polsce i na świecie>>>

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl