Zaadoptuj rzekę 2016 – konkurs rozstrzygnięty!

2016-11-15 07:00

Laureatami konkursu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę 2016” zostali: za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody - Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku, Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”. Największym zaangażowaniem innych pomiotów w swoje działania oraz umiejętnością współpracy wyróżnili się: Gimnazjum nr 6 w Rybniku i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej. Natomiast za najciekawsze przeprowadzenie działań nagrodzeni zostali: Gimnazjum nr 4 w Warszawie, Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” w Tychach oraz Urząd Miasta Suwałki. Gratulujemy!

Konkurs „Zaadoptuj rzekę”, którego wieloletnim Partnerem Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego, zachęca do działania dla rzek, do podejmowania inicjatyw ciekawych, dla dużych grup odbiorców, przy szerokiej współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi czy samorządami.

Jury konkursowe wybrało laureatów w III kategoriach:

Nagrodzeni w  I kategorii - za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody, to:
- Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku, w której uczniowie zaczęli oszczędzać wodę opadową i wykorzystują ją do podlewania szkolnych roślin;
- Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu, w którym przedszkolaki nie tylko zrozumiały potrzebę oszczędzania, ale samodzielnie zbudowały filtr do wody;
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” w Lanckoronie, któremu nad strumieniem Jastrząbka udało się wdrożyć przykładowe, alternatywne i proekologiczne sposoby uprawy łąki, pola, sadu i ogrodu z wykorzystaniem mikroretencji.

W II kategorii - za współpracę oraz zaangażowanie największej ilość uczestników i podmiotów, Jury przyznało 2 nagrody dla:
- Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku, za zaadoptowanie rzeki Rudy i zaangażowanie do tego przedsięwzięcia uczniów pozostałych rybnickich szkół, rodziców oraz mieszkańców miasta Rybnika;

- Stowarzyszenie Przjaciół Ziemi Tomickiej za zaangażowanie w działania wielu partnerów, m.in.: Gmin Wadowice, Zator, Spytkowice, Brzeźnica i Tomice, Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Stowarzyszenie LGD Wadoviana , strażaków z OSP w Tomicach i Witanowicach, Zakładu Komunalnego w Tomicach i w Brzeźnicy, firmy „Kajaki na Skawie”, PTTK w Wadowicach.

W III kategorii – za najciekawsze przeprowadzenie działań, nagrody otrzymują:
- Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, za przeprowadzenie Wewnątrzszkolnego Projektu Edukacyjnego klasy 2a pt. „Wiślane impresje” i holistycznego przeprowadzenia działań z zakresu poznania, zrozumienia i ochrony rzeki Wisły;

- Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, za przeprowadzenie szeregu ciekawych i różnorodnych zajęć, konkursów rodzinnych i działań podnoszących świadomość dzieci dotyczącą zasobów wodnych na świecie, w ich najbliższej okolicy oraz wyrobienie u najmłodszych nawyku zrównoważonego gospodarowania wodą w przedszkolu i domu;

- Urząd Miasta Suwałki za zorganizowanie obchodów Roku Czarnej Hańczy.

Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom! Do zwycięskich szkół jeszcze w tym roku w listopadzie i grudniu przyjadą edukatorzy Klubu Gaja z trwającymi jeden  dzień zajęciami edukacyjnymi. Dla przedszkoli nagrodą są pamiątkowe statuetki Kryształowej Kropli . Pozostałe podmioty otrzymają pamiątkowe tablice informacyjne – Znaki Wodne. – komentuje Paweł Grzybowski, koordynator programu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. - Lecz to nie koniec nagród. Jury konkursowe przyznało również wyróżnienia dla najbardziej aktywnych – dodaje.

Wyróżnienia otrzymują: Szkoła Podstawowa 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II z Limanowej oraz Państwo Monika i Jacek Paris - Stowarzyszenie „Mysłowicki detektyw historyczny” z Mysłowic.

Tegoroczny konkurs „Zaadoptuj rzekę” został rozstrzygnięty, ale Klub Gaja zachęca nadal do działań i aktywności nad rzekami, jeziorami i innymi akwenami! Udział w programie „Zaadoptuj rzekę” jest okazją do zorganizowania np. w szkole czy przedszkolu ciekawych zajęć, a także do wyjścia w teren i poznawania walorów oraz niezwykłych aspektów lokalnych rzek. Inspiracje do przeprowadzenia działań można znaleźć na stronie www.zaadoptujrzeke.pl w zakładce „dobre praktyki”.

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaangażowaniu blisko 177 000 osób w latach 2005 – 2015 w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, opieką otoczono 746 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1492 miejscach w Polsce.

Więcej informacji:
www.zaadoptujrzeke.pl
www.klubgaja.pl

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl