Znaki Wodne dla zwycięzców konkursu „Zaadoptuj rzekę 2016”

2016-12-29 14:02

Znaki Wodne – pamiątkowe tablice informujące o odległości danego miejsca od źródeł rzeki i do jej ujścia do morza, są główną nagrodą w konkursie Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. W tym roku tym specjalnym „drogowskazem” będą mogli się poszczycić: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” w Lanckoronie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej oraz Urząd Miasta Suwałki.

W październiku rozstrzygnięty został konkurs Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę 2016”. Jury wyłoniło 8 laureatów w 3 kategoriach. Nagrodzone szkoły, przedszkola i pozostałe podmioty, tj. samorządy, firmy, instytucje, lokalne grupy działania oraz osoby prywatne, przedstawiły wiele bardzo ciekawych działań i rozwiązań z zakresu ochrony rzek i oszczędzania wody. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi działaniami.

Za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” w Lanckoronie, któremu nad strumieniem Jastrząbka udało się wdrożyć przykładowe, alternatywne i proekologiczne sposoby uprawy łąki, pola, sadu i ogrodu z wykorzystaniem mikroretencji. Działania polegały na założeniu sadu ze starymi odmianami drzew i tradycyjnego ogrodu warzywnego oraz na przygotowania pola pod uprawy ekologiczne i wzbogaceniu różnorodności biologicznej łąki. Przygotowano także model mikroretencji z użyciem pomp Archimedesa. Inicjatywa prowadzona była w gospodarstwie „Pod Rogalem” przez  Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” oraz gospodarzy tego gospodarstwa. 

W II kategorii - za współpracę oraz zaangażowanie największej ilość uczestników i podmiotów, Jury przyznało nagrodę dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej. Do regularnych działań dla rzek Skawy i Wisły udało się włączyć  m.in.: Gminy Wadowice, Zator, Spytkowice, Brzeźnica i Tomice, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Stowarzyszenie LGD Wadoviana , strażaków z OSP w Tomicach i Witanowicach, Zakładu Komunalnego w Tomicach i w Brzeźnicy, firmy „Kajaki na Skawie”, PTTK w Wadowicach.

Urząd Miasta Suwałki za zorganizowanie obchodów Roku Czarnej Hańczy otrzymuje Znak Wodny w kategorii za najciekawsze przeprowadzenie działań. Wszystkie wydarzenia związane z obchodami Roku Czarnej Hańczy miały na celu wspólną promocję regionu, który łączy rzeka, a także wzmocnienie roli Czarnej Hańczy w kształtowaniu tożsamości miasta i mieszkańców.

W ciągu roku powstało wiele inicjatyw związanych z obchodami Roku Czarnej Hańczy, a do cyklicznych imprez w Suwałkach wpleciony został wątek rzeki. Zorganizowane zostały rajdy i przejazdy rowerowe brzegiem Czarnej Hańczy, warsztaty plastyczne, happeningi kulturalne i koncerty, konkursy zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, spotkania edukacyjne i wykłady.

Oficjalna inauguracja Roku Czarnej Hańczy odbyła się 22 kwietnia. Mieszkańcy wypisali swoje marzenia na papierowych łódeczkach i wzięli udział w pierwszych w Suwałkach regatach papierowych statków na Czarnej Hańczy.

Inne przykładowe działania:
1). 28 lutego grupa kajakarskich „wyjadaczy” ze stowarzyszenia Aktywni Suwalczanie tradycyjnie zimą spłynęła Czarną Hańczą.
2). 4 czerwca w WPN-ie odbyła się pierwsza gra terenowa z cyklu „Wśród lasów, pól i jezior, czyli co nie tylko Żwirek i Muchomorek wiedzieć powinni o krajobrazie Suwalszczyzny”.
3). 12 czerwca Biblioteka Publiczna w Suwałkach zorganizowała rajd rowerowy bibliotekarzy i miłośników książek i bibliotek, którego trasa powiodła uczestników biegiem Czarnej Hańczy.
4). 23 czerwca nad Czarną Hańczą odbył się piknik edukacyjny zorganizowany przez Komendę Miejskiej Policji w Suwałkach. Poruszana była ważna, zwłaszcza przed wakacjami, tematyka bezpieczeństwa nad wodą.
5). 24 czerwca SPK zorganizował Noc Świętojańską. Sobótkę poprzedziła piesza wyprawa brzegiem jeziora Hańcza – można było zobaczyć miejsce, w którym Czarna Hańcza wpływa do jeziora.
6). 5 sierpnia odbyło się familijne spotkanie z atrakcjami organizowane przez MidiCentrum. Dzieci mogły, między innymi, budować Czarną Hańczę z klocków lego.
7). 15 sierpnia w Galerii Jednego Obrazu prezentowane były fotografie Piotra Kopciała, które powstały z inspiracji Suwalszczyzną, jej wyjątkowością, dziejami i przyrodą oraz Czarną Hańczą (SOK).
8). Wrzesień – Głosowanie na Rzekę Roku 2016
9). 15 października – Wręczenie statuetek Rzeki Roku 2016
10). 18 listopada – Konferencja popularno-naukowa w Muzeum Okręgowym: „Rola Czarnej Hańczy w pradziejach i historii miasta” (Muzeum Okręgowe w Suwałkach).
11). Z inicjatywy Komitetu powstała strona/profil Roku Czarnej Hańczy na Facebook’u zrzeszająca miłośników suwalskiej rzeki, działająca jako swego rodzaju kronika Roku Czarnej Hańczy w Suwałkach.

Konkurs „Zaadoptuj rzekę”, którego wieloletnim Partnerem Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego, zachęca do działania dla rzek, tak aby podejmowane w ramach programu inicjatywy były ciekawie przeprowadzone, dla dużej grupy odbiorców, przy szerokiej współpracy. Najciekawsze działania pomogą upowszechnić dobre praktyki programu Zaadoptuj rzekę. Zgłoszenia oceniane są w trzech kategoriach: 1. Najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody, 2. Współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów, 3. Najciekawsze przeprowadzenie działań.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno placówki oświatowe, jak i inne podmioty, takie jak: samorządy, organizacje społeczne, instytucje, firmy. Z nadesłanych zgłoszeń popartych sprawozdaniami, Jury wybiera laureatów w trzech grupach - szkoły, przedszkola oraz inne podmioty (samorządy, firmy, instytucje, lokalne grupy działania itp.).

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaangażowaniu ponad 196 000 osób w latach 2005 – 2016 w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, opieką otoczono 772 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1540 miejscach w Polsce.

Więcej informacji:
www.zaadoptujrzeke.pl

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl